Lån til udgifter

Døjer du med uforudsete udgifter? Her er nogle gode råd til at styr på budgettet

Uforudsete udgifter kan være en ubehagelig overraskelse, hvis du ikke har nok rum i økonomien til at dække udgiften. En Gallup-undersøgelse viser f.eks. at to ud af tre danske husstande har uforudsete udgifer i løbet af et halvt år. 

Hvis du står i en situation, hvor der er kommet en pludselig og uforudset udgift, kan du låne og få betalt udgiften. Mulighederne er flere, der findes f.eks. forbrugslån.

Du skal som låntager opfylde nogle enkle kriterier for at få godkendt et lån. Processen er ofte langt nemmere, end hvis du går til banken. 

De tre typiske uforudsete udgifter

Der er tre ting, som går igen og igen som uforudset udgift: 

  1. Bil eller cykel
  2. Tandlæge
  3. Ødelagt elektronik

Disse tre ting er tungtvejende poster i budgettet. Især bilreparationer kan være rigtigt dyre. 

Hvor meget skal du have for at betale ekstraudgifter?

Det kan være svært at regne ud præcist hvad du skal bruge til ekstraudgifter, da de netop er uforudsigelige. Her kan du få hjælp til hvor meget du skal regne med at bruge på uforudsete udgifter, hvad enten du har opsparing eller vælger at låne til udgiften. 

I en husstand med børn skal man regne med uforudsete udgifter på ca. 12.150 kr. hvert halve år. Hvis man kigger på årsbasis, kommer beløbet op på ca. 25.000 kr.  

Hvis du er under 26 år kan du indstille dig på ca. 11.000 kr om året i uforudsete udgifter, mens du i aldersgruppen 26 – 39 år kan regne med at skulle af med 20.000 kr om året. Aldersgruppen 40-65 år skal betale helt op til 33.000 kr i ekstraudgifter. 

Desværre forholder det sig sådan, at kun 28% af danskerne har en opsparing til uforudsete udgifter. Undgå at ende i den gruppe, uden en krone på lommen: Du kan ansøge om et forbrugslån med fornuftige vilkår eller spare et beløb til uforudsete udgifter op, som svarer til de forventede udgifter i din aldersgruppe. 

Vil du gerne have bedre styr på din økonomi? I det følgende kan du læse nogle gode råd til at få styr på det med kroner og ører:

Læg et budget

Du kan få hjælp af din bankrådgiver til at lægge et budget, der sikrer at du har en sund og robust økonomi. Du skal have styr på dine indtægter og udgifter. Her er en huskeliste over indtægter du måske har:

Lønindkomst
Dagpenge
Feriepenge
Bonus/ekstraordinær løn

Børnepenge
Boligsikring
Kontanthjælp
SU
Folkepension

Pengegaver
Børnebidrag
Pension

Når du medregner alle dine indtægter, kan du bedre udregne et meget mere realistisk budget. 

Faste og variable udgifter

Du kan holde bedre styr på udgifterne, hvis du deler dem op i faste og variable udgifter. Alle dine udgifter skal gerne med i udregningen, så budgettet bliver så præcist som muligt. 

De faste udgifter er de udgifter som kommer uanset hvad. Det kan være udgifter til husleje, el – vand – varme, forsikringer, låneafdrag. 

Variable udgifter er de udgifter som du i større omfang har indflydelse på. Det ændrer sig fra måned til måned, og er f.eks. udgifter til mad, tøj, frisør og køb til husholdningen.

Det er en god ide at planlægge indkøb og undgå impulsindkøb, som belaster budgettet. Ved at lægge et budget kan du planlægge nyanskaffelser, uden at belaste budgettet unødigt. 

Få hjælp i banken eller online

Hvis du er nybegynder i at lægge budget, kan det være en god ide at få hjælp af en bankrådgiver eller en god ven med forstand med økonomi. De fleste banker kan hjælpe med gratis budgetlægning, og hjælpe dig med at få styr på alle udgifter via netbankens oplysninger. 

Du kan også starte selv ved at finde gode online budgetberegnere og planlægningsværktøjer på nettet. 

Skil tingene ad i to konti

Du får et rigtigt godt overblik over økonomien ved at opdele dine penge i to konti. Den første konto er lønkontoen, hvor alle dine indtægter går ind. 

Den anden konto er budgetkontoen, hvor et månedligt beløb til dine faste og variable udgifter overføres. Herfra trækkes alle regninger automatisk, hvis du har sørget for at tilmelde regningen PBS. 

De regninger, som skal betales halvårligt eller kvartalsvis, sætter du også penge af til på budgettet. Hvis du f.eks. bruger 2.000 kr om året til tandlægebesøg, så overfører du månedligt 170 kr. til din budgetkonto.

Nogle udgifter som ofte glemmes i et budget er de mere sæsonbetonede udgifter: Konfirmation, dimission, julegaver. Eller f.eks. fødselsdage, rejser, ferier. Du vil måske også blive inviteret til bryllup, barnedåb eller skulle til begravelse. Sæt penge af til disse udgifter på opsparingskontoen eller budgetkontoen. 

Tjek budgettet jævnligt

Udgifter kan ændre sig, stige og falde med mellemrum. Det samme gælder indtægter. Måske ændrer dine behov sig, eller din livssituation. Gennemgå dit budget i forbindelse med familieforøgelse, flytning, jobskifte eller hvis du får nye interesser. Det er generelt en god ide at efterse budgettet hver 3. måned, så du holder styr på om indtægt og udgifter er i god balance.